Cor­nelis Bok — Aquarel­list, pen­teke­naar, toneel– en roman­schri­jver
Geboren te Enkhuizen, in juli 1777. Overleden te Scha­gen op 27 mei 1836, op zes­tig­jarige leeftijd. Zoon van Erik Bok en Elsje Schram. Cor­nelis Bok is vooral bek­end gewor­den door zijn schilderin­gen en tekenin­gen van dorps­gezichten en land­schap­pen, met name in en rond Schagen.