Uit­jekop is een ent­hou­si­aste Schager organ­isatie die arrange­menten voor groep­s­ac­tiviteiten aan­biedt en eventueel op maat maakt.

Arrange­menten die leuk zijn om te doen en die boven­dien Scha­gen en de his­to­rie van Scha­gen extra belichten.
Uit­jekop zal in haar arrange­ment “Koers je weg door Kul­tureel Ska­gen” gedeel­ten van de Cor­nelis Bok wan­del­route opnemen.


Voor elke deel­ne­mer zal Uit­jekop € 2,50 doneren aan een goed doel (via de Rotary Club Scha­gen).
De Rotary Club Scha­gen is erg blij met dit ini­ti­atief en hoopt dat de belang­stelling voor de wan­del– en fiet­sroute daar­door nog meer zal toen­e­men.

Meer info www​.uit​jekop​.nl