Tij­dens een druk­be­zochte spon­sor­bi­jeenkomst op 13 okto­ber in „„De Posthoorn”” te Scha­gen is de opbrengst van het 50 jarig jubileumpro­ject van de Rotary Club Scha­gen bek­end gemaakt.

Ger­ard Kistemaker, voorzit­ter van de Rotary Club Scha­gen, ontv­ing van de pro­ject­groep een cheque van € 30.000,– .


Het bedrag komt ten goede aan de wereld­wi­jde Rotary actie “”Help polio de wereld uit””.
Indien Rotary Inter­na­tion­aal 200 miljoen dol­lar bijeen weet te bren­gen zal de Bill en Melinda Gates Sticht­ing dit bedrag aan­vullen tot 555 miljoen dol­lar.

Deze toezeg­ging betekent in feite dat het Bok-​project daar­door meer dan € 80.000 zal opbren­gen. De organ­isatoren, Peter Hoogerdijk, Peter van der Kruit en Gonno Leen­dertse, kun­nen terugk­ijken op een ges­laagd project.