De open­ing van de Cor­nelis Bokroute op zondag 10 okto­ber wordt een geza­men­lijke activiteit van Rotary Club Scha­gen en Wonen plus Welz­ijn (WpW).

Ter gele­gen­heid van haar vijftig­jarig bestaan heeft de Rotary de Bokroute bedacht. Op 31 plekken in Scha­gen, Niedorp, Zijpe en Harenkar­spel hangen bor­den, waarop land­schapss­childerin­gen van Bok, die rond 1800 leefde, staan afge­beeld. Zo kun­nen wan­de­laars en fiet­sers het huidige per­spec­tief vergelijken met dat van zo’n twee eeuwen geleden.


De opbrengst van de gespon­sorde bor­den wordt door de Rotary benut voor de actie ‚Polio de wereld uit’. De open­ing van de route zal ook in het teken van een goed doel staan. Daar­voor hebben Rotary en WpW samen­werk­ing met elkaar gezocht.

De vri­jwilliger­sor­gan­isatie zal op 10 okto­ber een fiets– en wan­del­tocht langs een deel van de Bokroute organ­is­eren. Een tocht, die ook open­staat voor mensen met rol­la­tors en scoot­mo­biels. Doel van WpW is om een tan­dem en een duofi­ets bij elkaar te kri­j­gen. Dat geld moet komen uit de inschri­jfgelden (vijf euro per per­soon) en uit spon­sor­ing. Info: 0224273140.

Bron: http://​www​.noord​hol​lands​dag​blad​.nl/​w​a​n​d​e​l​e​n​/​v​e​r​h​a​l​e​n​/​a​r​t​i​c​l​e​6338496​.​e​c​e​/​R​o​t​a​r​y​-​e​n​-​W​p​W​-​s​l​a​a​n​-​h​a​n​d​e​n​-​i​n​e​e​n