Infor­matie

Helaas, helaas — in 2021 geen Nieuwjaarsmiddagconcert.

Corona ver­hin­derde onze Nieuw­jaarstra­di­tie 2021.


Kun­nen wij 1 jan­u­ari 2022 weer naar het Scagon Theater?

Is het pro­gramma al bek­end? Kun­nen we al kaarten bestellen?

Bin­nenkort lees je hier meer!


Onder voor­be­houd:

Het acht­ste Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt plaats in het Scagon The­ater, Markt 18 te Schagen.

Tra­di­tiegetrouw word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop

een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur


Media

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

banner springeruit drukwerk

image.png

banner bredewold en buczynski

veko lightsystems

Logo GAAF Advies BV1

Kaarten

Kaarten: EURO —– incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater en online


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten

I

D

D