Infor­matie

Het zevende Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt plaats in het Scagon The­ater, Markt 18 te Schagen.

Tra­di­tiegetrouw word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop

een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.


Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur

Klassiek uit Amerika
Porgy and Bess en The West­side Story, muzikale mon­u­menten uit de vorige eeuw, vor­men de rode draad in het Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert 2020.
Mooie melodieën, die nooit zullen ver­sli­jten. En nu al de eeuwighei­dswaarde van de klassieken hebben.
U bent zeer welkom bij het zevende, grensver­leggende Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert van Meester­lijk Schagen.

Stephanie Des­jardin en David Visser, met Mirsa Adami aan de vleugel, zullen vocaal inhoud geven aan de prachtige com­posi­ties van Gersh­win, Bern­stein, Cop­land, Bar­ber en Bolcom.

Pro­gramma

Gersh­win — Sum­mer­time (Stephanie)

Gersh­win — It ain’t nec­es­sar­ily so (David)

Gersh­win — Three pre­ludes (Mirsa Adami)

Bern­stein — Tonight (Stepanie en David)

Bern­stein — La bonne cui­sine (Stepanie)

Bern­stein — Car­ried away (Stepanie en David)

Cop­land — I bought me a cat (David)

Bar­ber — Bessie bob­tail (Stephanie)

Bar­ber — Noc­turne or Bal­lade (Mirsa Adami)

William Bol­com - Cabaret songs: Amor, The song of black Max

Tra­di­tional — Georgia

Media

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

banner springeruit drukwerk

image.png

banner bredewold en buczynski

logo veko cmyk

Kaarten

Kaarten: EURO 22,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater en via

U kunt ook online reserveren via de vol­gende link Scagon


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten

Arti­esten­info volgt binnenkort

I