Infor­matie

Het zevende Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt tra­di­tiegetrouw plaats in het Scagon The­ater aan de Markt 18 te Scha­gen. Zoals je gewend bent word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.

Nadere infor­matie over het pro­gramma volgt binnenkort


Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur

Media

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

banner springeruit drukwerk

banner BDO

image.png

banner bredewold en buczynski

logo veko cmyk

Kaarten

Kaarten: EURO 22,50 incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: aan de zaal van het Scagon The­ater en via

U kunt ook online reserveren via de vol­gende link


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten