Infor­matie


Graag nodi­gen wij je uit om met ons 2024 feestelijk in te luiden met het


LIN­CAN TRIO

Het Lin­can Trio bestaat uit Albert Lin­can — viool, Florin Lin­can — piano en Giani Lin­can — cimbaal.

Zij spe­len Hon­gaarse, Roe­meense, Israelis­che en klassieke muziek, aange­vuld met zige­uner jazz en eigen werk gecom­poneerd door Giani Lincan.

Trio_Lincan-9.jpeg


Pro­gramma

Inloop 14.30 uur
Aan­vang 15.00 uur

Het negende Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert vindt plaats in het Scagon The­ater, Markt 18 te Schagen.

Tra­di­tiegetrouw word je met een hapje en een drankje ont­van­gen en is er na afloop

een gezel­lige bor­rel met muziek van onze onvol­prezen huispi­anist Willem van der Sande.

Media

Spon­sors

banner abn amro

banner gorter

Logo Energyra 1000

Logo GAAF Advies BV1

Kaarten

Kaarten: EURO incl. feestelijke ont­vangst met na afloop een hapje en een drankje.
Kaartverkoop: www​.scagondeluxe​.nl of aan de zaal


BELAN­GRIJK: Online reserveren is vanaf 30 decem­ber helaas niet meer mogelijk.
Zolang de voor­raad strekt kun­nen er nog entree­be­wi­jzen aan de zaal van het Scagon The­ater wor­den gekocht.

Arti­esten