Bokroutes fietsroute en wandelroute Schagen


Fiets of wan­del langs schilder­i­jen van de 19e eeuwse schilder Cor­nelis Bok.

Op de plek waar hij ooit schilderde toont een ‚Bok­bord” hoe het er twee­hon­derd jaar gele­den uitzag.
Ervaar het heden en vergelijk het verleden.
Geniet van de charme van de kleine stad, de romantiek van het dorp, de vergezichten tot aan de duinen, de frisheid van het platteland.

cornelis bok schilderij1Wan­del– en fiet­sroute in en om Schagen

Wan­de­laars en fiet­sers kun­nen nu actief geni­eten van de his­to­rie, cul­tuur en natuur van ons mooie West-​Friesland

De wan­del­route leidt u langs 11 bor­den met schilder­i­jendie u een ver­rassend beeld geven van het his­torische hart van het stadje Schagen.

De fiet­sroute voert u mid­dels 20 bor­den door het lan­delijke gebied van Scha­gen, Hol­lands Kroon en een stukje Heerhugowaard.

Routes
Ga naar de wandelroute-​pagina en de fietsroute-​pagina. U kunt daar de route en de kaart down­loaden of direct afdrukken.
Op de fietsroute-​pagina treft u de links naar de andere web­sites met daarop enkele vari­anten van de fietroute: deze routes kun­nen in veschil­lende for­maten wor­den gedown­load, onder andere het pop­u­larie gpx-​formaat.

Goed doel

Deze routes zijn tot stand gekomen dankzij een aan­tal per­so­nen en organ­isaties die een bord adopteer­den.
De namen treft u aan onder de but­tons Fiet­sroute en Wan­del­route (links­boven).
De netto-​opbrengst is ten goede gekomen aan het wereld­wi­jde Rotary-​project ‘Help polio de wereld uit’.