Bokroutes fietsroute en wandelroute Schagen


Ont­dek hoe onze omgev­ing er twee­hon­derd jaar gele­den uitzag. Kijk en vergelijk het heden met het verleden. Ervaar de charme van de kleine stad, de romantiek van het dorp, de vergezichten tot aan de duinen, de frisheid van het plat­te­land. Fiets of wan­del langs schilder­i­jen van de 19e eeuwse schilder Cor­nelis Bok.

Wan­del– en fiet­sroute in en om Schagen

De door Meester­lijk Scha­gen bedachte en uit­gevo­erde Cor­nelis Bok wan­del– en fiet­sroute gaf het 50-​jarig bestaan van de Rotary Club Scha­gen in 2009 extra luis­ter.
Wan­de­laars en fiet­sers kun­nen nu actief geni­eten van de his­to­rie, de cul­tuur en de natuur van ons mooie West-​Friesland.

cornelis bok schilderij1De wan­del­route leidt u langs 11 bor­den met schilder­i­jen van Cor­nelis Bok die u een ver­rassend beeld geven van het his­torische hart van het stadje Schagen.

De fiet­sroute voert u mid­dels 20 bor­den door het lan­delijke gebied van Scha­gen, Hol­lands Kroon en een stukje Heerhugowaard.


Routes

Er zijn beschri­jvin­gen en kaarten op de wandelroute-​pagina en de fietsroute-​pagina. U kunt daar de route en de kaart down­loaden of direct afdrukken. Op de fietsroute-​pagina treft u de links naar de andere web­sites met daarop enkele vari­anten van de fietroute: deze routes kun­nen in veschil­lende for­maten wor­den gedown­load, onder andere het pop­u­larie gpx-​formaat.

Een uit­ge­breid route­boekje is tegen een geringe ver­goed­ing verkri­jg­baar bij de VVV.

Goed doel

Deze routes zijn tot stand gekomen dankzij een aan­tal per­so­nen en organ­isaties die een bord adopteer­den.
De namen treft u aan onder de but­tons Fiet­sroute en Wan­del­route (links­boven).
De netto-​opbrengst is ten goede gekomen aan het wereld­wi­jde Rotary-​project ‘Help polio de wereld uit’.