2004 „Meester­lijk Scha­gen” was de naam van de grote exposi­tie van schilder­i­jen, tekenin­gen, etsen, beelden en oude kaarten.
Het thema van deze exposi­tie was „Scha­gen ver­beeld door de eeuwen heen”. Het statige gebouw van het voor­ma­lige Kan­ton­gerecht aan de Land­bouw­straat vor­mde het per­fecte decor voor deze ten­toon­stelling. De cat­a­lo­gus van deze exposi­tie is inmid­dels een gewild verza­me­laar­sob­ject geworden.

2005 Cor­nelis Bok (17771836) — Een opmerke­lijke West-​Friese kun­stschilder en roman­schri­jver
Een boek over het leven en werk van Cor­nelis Bok. Auteurs: Cees Bakker, John R. Broz­ius, Ruud van de Pol en Jan Plekker.
Dit boek kwam tot stand in samen­werk­ing met de His­torische Verenig­ing Scha­gen en Uit­gev­erij Peter Sas­burg te Midwoud.

Slot­gracht­con­cert
pdfProgramma_SC_2006.pdf
pdfProgramma_SC_2007.pdf
pdfProgramma_SC_2008.pdf
pdfProgramma_Slotgracht_concert_2009_WEB.pdf
pdfProgramma_SC_2010.pdf
pdfPro­gramma SC 2011
pdfProgramma_SC_2012_.pdf
pdfProgramma_SC_2013_.pdf
pdfProgramma_Slotgracht_concert_2014_web.pdf
pdfProgramma_SC_2015.pdf
pdfProgramma_Slotgracht_concert_2016_web.pdf

2010 Cor­nelis Bok wan­del– en fiet­sroute: www​.bokroutes​.nl

2015 De film Een wan­del­ing door 600 jaar stadsgeschiedenis.


2016 De web­site over de geschiede­nis van Scha­gen: www​.geheugen​van​scha​gen​.nl

Nieuw­jaarsmid­dag­con­cert

pdfProgramma_NC_2014.pdf
pdfProgramma_Nieuwjaarsconcert_2015.pdf
pdfProgramma_Nieuwjaarsconcert_2016_web.pdf
pdfNieuw­jaarsmid­dag­con­cert 2017
pdfProgramma_Nieuwjaarsconcert_2018.pdf
pdfProgramma_Nieuwjaarsconcert_2020.pdf
pdfNieuwjaarsmiddgconcert_2023_-_VIJF.pdf

2016 Laan en Stille Laan in Scha­gen
pdfLaan_der_kopstukken.pdf
Film van Laan­pro­ject
pdfONTWERPVOORSTEL_LAAN_der_Kopstukken.pdf

20152016 Montmartre

Schagen Montmarte 2016

2017 De pomp op de Markt
pdfGeschiedenis_van_de_waterpomp.pdf