Tij­dens een druk­be­zochte spon­sor­bi­jeenkomst op 13 okto­ber in „„De Posthoorn”” te Scha­gen is de opbrengst van het 50 jarig jubileumpro­ject van de Rotary Club Scha­gen bek­end gemaakt.

Ger­ard Kistemaker, voorzit­ter van de Rotary Club Scha­gen, ontv­ing van de pro­ject­groep een cheque van € 30.000,– .

Scha­gen — „Er zijn al schoolk­lassen, die de route lopen. Via het VVV is er veel belang­stelling. En Wonen Plus Welz­ijn is bij ons ini­ti­atief aange­haakt met een prachtige open­ings­ac­tie. De Cor­nelis Bokroute slaat aan bij heel wat groepen in de samen­lev­ing. Daar­door is ons ini­ti­atief feit­elijk al geslaagd.”

In het jeugdboek ‚Kruis­tocht in spijker­broek’ van Thea Beck­man raakt de jonge Dolf door een tijd­ma­chine verzeild in de Kinderkruis­tocht. Door zijn ogen — die van iemand uit de twintig­ste eeuw — ziet de lezer als het ware de Mid­deleeuwen aan zich voor­bij gaan. In Scha­gen kun­nen de wan­de­laars vanaf zondag 10 okto­ber een blik wer­pen op tafer­e­len uit de negen­tiende eeuw. Dat gaat zon­der tijd­ma­chine, maar met de hulp van schilder­i­jen van Cor­nelis Bok (17771836).