De wan­del­route

Met het Schager Slot als start– en eind­punt voert de route u door het his­torische hart van de stad Scha­gen.
U wan­delt langs plaat­sen waar Cor­nelis Bok twee­hon­derd jaar gele­den schilderde.
Op 11 locaties zijn bor­den geplaatst met een afbeeld­ing van het orig­inele schilderij van Bok.
Elk bord is voorzien van een beknopte toelicht­ing. Tevens is de huidige, de vorige en de vol­gende locatie vermeld.


Een routebeschri­jv­ing treft u hieron­der aan:
pdfWan­del­routebeschri­jv­ing
pdfKaart wan­del­route Schagen


Organ­isaties die een bord adopteerden

Bord 1 Meester­lijk Scha­gen
Bord 2 Gemeente Scha­gen
Bord 3 CSM — Wald­korn
Bord 4 Fam­ily Shoezz
Bord 5 De Jong BV en De Jong & Bouterse BV
Bord 6 Mar­ket­ing– en Reclame Bureau Emogy
Bord 7 Gorter Luiken BV
Bord 8 Ratex Engi­neers BV
Bord 9 Stouthart en Hilber, Notaris­sen
Bord 10 Jonge­jan & Part­ners, accoun­tants te Scha­gen
Bord 11 Rabobank

Lees meer: Bok­bor­den op ooghoogte (ca. 5 km)