De fiet­sroute

Met het Schager Slot als begin en einde slingert de route door de lan­delijke omgev­ing van de nieuwe gemeente Scha­gen, een klein stukje Heer­hugowaard en Hol­lands Kroon. Op twintig locaties waar Cor­nelis Bok schilderde vindt u een met­alen bord met daarop in kleur een afbeeld­ing van het orig­inele schilderij dat Bok daar ooit maakte. Elk bord is voorzien van een beknopte toelichting.

Bij het ontwer­pen van de fiet­sroute in 2010 is er behalve de totale route (Cor­nelis Bok Fiet­sroute Totaal) van ruim 64 km een dri­etal kor­tere vari­anten gemaakt: Cor­nelis Bok Fiet­sroute A, Cor­nelis Bok Fiet­sroute B en Cor­nelis Bok Fiet­sroute AB. De door Meester­lijk Scha­gen gemaakte beschri­jv­ing van deze routes en een kaart waarop ze zijn aangegeven zijn beschik­baar in de vol­gende pdf-​bestanden:

pdfFiet­sroute beschri­jv­ing (Meester­lijk Scha­gen) en pdfKaart fiet­sroute (Meester­lijk Schagen)

De routes zijn onder de hieroven genoemde namen op de web­site van www​.routeyou​.com opgenomen, waar­van­daan ze in ver­schil­lende for­maten kun­nen wor­den gedown­load, o.a. in een gps-​formaat dat geschikt is voor diverse nav­i­gatiesys­te­men. Onder de op de route weergegeven bezienswaardighe­den (Points Of Inter­est) vallen ook de Bokborden,

De routes zijn samen met de Cor­nelis Bok-​wandelroute in gedrukt for­maat beschik­baar en tegen een geringe ver­goed­ing verkri­jg­baar bij de VVV-​balie bij Boekhan­del Plukker in Scha­gen en het Zijper Museum in Schagerbrug.

De afgelopen jaren is de totale Cor­nels Bokroute ook door anderen uit­gew­erkt en op inter­net geplaatst. Hieron­der volgt een twee­tal links naar routes:

Deze twee routes lijken het­zelfde. Ze wijken beide van de „officiële„route van Meester­lijk Scha­gen af: in War­men­huizen kiezen ze ter hoogte van Vezet B.V. niet voor een ver­volg recht­door, maar voor de afs­lag naar links. Al vrij snel wordt daarna weer de Meester­lijk Schagen-​route hervat.

Per­so­nen en organ­isaties die een bord adopteerden

Bord 1 Nan Cuna te Barsinger­horn
Bord 2 Heeren van Scaghen
Bord 3 Frank en Annemarie van Loo te Schager­brug
Bord 4 Gorter Fémi­pari Zrt te Kerek­egy­haza (H)
Bord 5 Het Zijper Museum te Schager­brug
Bord 6 Het Zijper Notariskan­toor te Schager­brug
Bord 7 Gemeente Zijpe
Bord 8 Dekker Gra­nen en Kun­stmest BV te Maartens­brug
Bord 9 Peter de Graaf BV te Maartens­brug
Bord 10 Gemeente Harenkar­spel
Bord 11 Bewon­ers voor­ma­lige Gemeente Valkkoog
Bord 12 J.P. Beem­ster­boer Food Traders te War­men­huizen
Bord 13 J.P. Beem­ster­boer Food Traders te War­men­huizen
Bord 14 TS Visu­als te Oud­kar­spel
Bord 15 Gemeente Heer­hugowaard
Bord 16 Bre­de­wold & Buczyn­ski te Har­inghuizen
Bord 17 Marees & Kistemaker te Kol­horn en Café ‚t Anker te Kol­horn
Bord 18 Sticht­ing Oud Kol­horn
Bord 19 Jim­mink Kol­horn te Barsinger­horn
Bord 20 Gemeente Niedorp