De fiet­sroute

Start en einde: Schager Slot


De route slingert door de lan­delijke omgev­ing van de gemeen­ten Scha­gen, Heer­hugowaard en Hol­lands Kroon.

Op twintig locaties vindt u een met­alen bord met de afbeeld­ing van het orig­inele schilderij dat Bok daar ooit maakte.
Elk bord is voorzien van een beknopte toelichting.

Keuze­mogelijkhe­den:

- Cor­nelis Bok Fiet­sroute totaal (64 km)

of de drie kor­tere vari­anten
- Cor­nelis Bok Fiet­sroute A,
- Cor­nelis Bok Fiet­sroute B
- Cor­nelis Bok Fiet­sroute AB.
Down­loads:

pdfFiet­sroute beschri­jv­ing (Meester­lijk Scha­gen) en pdfKaart fiet­sroute (Meester­lijk Schagen)

Zie ook de web­site www​.routeyou​.com
Onder de op de route weergegeven bezienswaardighe­den (Points of Inter­est) vallen ook de Bokborden,

Per­so­nen en organ­isaties die een bord adopteerden

Bord 1 Nan Cuna te Barsinger­horn
Bord 2 Heeren van Scaghen
Bord 3 Frank en Annemarie van Loo te Schager­brug
Bord 4 Gorter Fémi­pari Zrt te Kerek­egy­haza (H)
Bord 5 Het Zijper Museum te Schager­brug
Bord 6 Het Zijper Notariskan­toor te Schager­brug
Bord 7 Gemeente Zijpe
Bord 8 Dekker Gra­nen en Kun­stmest BV te Maartens­brug
Bord 9 Peter de Graaf BV te Maartens­brug
Bord 10 Gemeente Harenkar­spel
Bord 11 Bewon­ers voor­ma­lige Gemeente Valkkoog
Bord 12 J.P. Beem­ster­boer Food Traders te War­men­huizen
Bord 13 J.P. Beem­ster­boer Food Traders te War­men­huizen
Bord 14 TS Visu­als te Oud­kar­spel
Bord 15 Gemeente Heer­hugowaard
Bord 16 Bre­de­wold & Buczyn­ski te Har­inghuizen
Bord 17 Marees & Kistemaker te Kol­horn en Café ‚t Anker te Kol­horn
Bord 18 Sticht­ing Oud Kol­horn
Bord 19 Jim­mink Kol­horn te Barsinger­horn
Bord 20 Gemeente Niedorp